EN | PL  

LUCIDUS ORDO
MCS jest członkiem i jednym z założycieli Związku Pracodawców Architektów Lucidus Ordo. Misją tej organizacji jest stworzenie nowych standardów inwestowania głównie poprzez praktyczną edukację zarówno biur projektowych, jak i inwestorów w zakresie prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego. Jednym z narzędzi realizacji tej misji jest portal inwestycyjny lucidusordo.com.