EN | PL


NEW KARBALA 2015Karbala to święte miasto w Iraku. Na skutek wielu czynników istnieje potrzeba budowy nowego miasta, które miałoby znaleźć się w wyschniętym jeziorze w odległości 11 km w kierunku Bagdadu. Projekt jest II etapem prac zapoczątkowanych rok wcześniej. Zakłada wieloetapowy i wieloletni plan budowy 28 obszarów różnorodnego budownictwa mieszkalnego zlokalizowanych w okół placu głównego.Wokół placu znajduje się 5 prawie 300-metrowych budynków ,strefa hoteli (30), meczet główny, centrum-panoramę i biblioteka, budynki rządowe oraz strefa handlowa, która przenosi się także na promieniście rozchodzące się ulice wewnątrz dzielnic mieszkalnych. Dodatkowo zaplanowano dzielnicę uniwersytecką zlokalizowaną w pobliżu terenów zielonych ze stadionem, halą i innymi rozrywkami rekreacyjnymi. Nie opodal znajduje się szpital i poradnie oraz dzielnica ambasad. Wydzielono również strefę wystawową. W oddaleniu znajduje się teren pod działalność przemysłową i oczyszczalnię ścieków. Całość założenia nawiązuje do lokalnych tradycji budownictwa (wykorzystanie cegły), w estetyce wiele jest nawiązań do łuków, arabeski i liternictwa (nie tylko arabskiego ale i lokalnej odmiany). Plac główny nawiązuje do urbanistyki świętego placu starej Karbali. Uwzględniono kierunki wiatrów bardzo istotne dla tamtejszego klimatu. Szczególną rolę pełnią kanały i zbiorniki z wodą. W główne osie komunikacji kołowej wplecione są szybkie tramwaje (np. linia łacząca 2 miaste) oraz kolejka linowa.

Całkowity koszt założenia: 9.400.000.000,00 USD
Całkowity obszar miasta, w tym tereny archeologiczne: 5700 akrów
Liczba mieszkańców: 662 000.