EN | PL


BASEN WE WROCŁAWIUProjektowany obiekt jest budynkiem użyteczności publicznej. Przedmiotem inwestycji jest obudowa i zabudowa basenu (19 000m3) wraz z zapleczem.i widownią dla ponad 500 osób i zapleczem podzielonym na dwie grupy. Bryłę obiektu zróżnicowano i podzielono na segmenty by wpisać ją charakter zabudowy istniejącej i parkowy terenu. Zabudowa została tak wkomponowana w istniejący układ zieleni, by nie likwidować żadnego drzewa. Zieleń planowana to uzupełniająca niska i przede wszystkim pnąca po ścianach i w donicach na tarasie dachów części parterowej. Obiekt przygotowano do planowanej wymiany niecek basenowych i podniesienia poziomu basenów i otaczającego terenu o 0,5m.

Koncepcja powstaje na terenie ośrodka sportowo rekreacyjnego przy ulicy Wejherowskiej we Wrocławiu . Teren zlokalizowany jest nad Odrą w rejonie parkowo-leśnym. (Park Zachodni, Park Kozanowski).

Należy do zespołu budynków o funkcji sportowo-rekreacyjnej o zróżnicowanej i rozczłonkowanej formie i kubaturze z dominującym zespołem hali Orbita. Parking i wjazdy na teren od ulicy Wejherowskiej.

Podstawowe dane:
powierzchnia użytkowa: 4 660m²
powierzchnia zabudowy: 3 555,3m²
powierzchnia całkowita: 7 120m²